AUDYT PLACÓWEK MEDYCZNYCH

Audyt medyczny polega na przeprowadzeniu czynności kontrolnych placówki medycznej pod kątem określonych wymagań lub przepisów prawnych. Czynności kontrolne dokonywane są przez zespół naszych audytorów, w skład którego zawsze wchodzi wykwalifikowany prawnik.

Audyt medyczny dedykowany jest placówkom medycznym i ma na celu zbadanie czy dana jednostka odpowiada np. wymaganiom NFZ pod kątem kontraktowania czy też obowiązującym przepisom prawa. Na podstawie przeprowadzonego audytu sporządzany jest poufny raport zawierający wytyczne.

Oferta audytu


Z zespołem naszych ekspertów przygotowaliśmy dla Państwa ofertę handlową zawierającą wszystkie potrzebne aspekty audytu placówki medycznej. 

Co uzyskasz?

 • pełną wiedzę – czy jednostka działa zgodnie z badanymi kryteriami
 • plan działania – podpowiemy Ci jakie działania powinieneś podjąć aby spełnić badane kryteria oraz uniknąć zagrożeń,
 • szczegółowy raport – zawierający analizę sytuacji oraz wytyczne

Co zawiera oferta?

 • ustalenie badanych kryteriów – sprecyzowanie przedmiotu audytu,
 • określenie potrzebnych do zbadania dokumentów i informacji,
 • analizę badanej dokumentacji – pod kątem badanych wymagań i przepisów prawa,
 • wykonanie analizy przez wykwalifikowanych audytorów,
 • bezpośredni kontakt audytorami, w tym również telefoniczny i mailowy
 • sporządzenie poufnego raportu zawierającego analizę stanu faktycznego pod kątem badanych wymagań wraz z wytycznymi do wprowadzenia zmian,
 • opcjonalnie: sporządzenie opinii prawnej i wizytację placówki bezpośrednio przez audytorów 

Jak działamy?Cena:

 • Ustalamy ją zawsze ryczałtowo na początku, po określeniu zakresu przeprowadzanego audytu. Celem zapoznania się ze szczegółową ofertą prosimy o kontakt.